SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PARAFIALNEJ W 2019 ROKU

I. Organizacja biblioteki
Biblioteka, prowadzona na zasadzie wolontariatu od 2007 roku, czynna jest 4 godziny tygodniowo:
środa 9-11 i piątek 16-18.
W roku 2019 czynna dla czytelników była w sumie 166 godzin.

II.Księgozbiór
Księgozbiór w minionym roku wzbogacił się o 75 wol. na kwotę 457,40zł.
Na koniec roku księgozbiór liczył 3856 wol, a jego wartość to 30227,32zł.
Struktura zbiorów pozostaje bez zmiany tj. ok.2/3 to książki filozoficzno – religijne, pozostałe powieści i z różnych dziedzin.

III. Czytelnicy i wypożyczenia

Aktualnie z biblioteki korzysta 97 czytelników. Ich aktywność jest różna, od regularnych odwiedzin do sporadycznych wypożyczeń – przeważnie przez uczniów
i studentów. Jak na tak dużą parafię jest mało osób zainteresowanych książką katolicką, ale nie tylko, bo są też książki literatury pięknej i innych działów.

Podział wg wieku i zajęcia kształtuje się następująco:

do lat 15………………. 2 uczeń/student……………………11
16-19 ………………… ..1 prac.umysł……………………….15
20-24…………………… 8 prac.fizycz…………………………6
25-44…………………. 19 niezatrud………………………….12
45-60…………………. 20 emeryt/rencista………………. 53
pow.60……………….. 47

W roku sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło 172 czytelników, którzy wypożyczyli 263 książek (66 powieści + 197 z różnych działów, z przewagą religijnych ). W porównaniu z rokiem 2018

IV. Działalność kulturalna

1) Promocja biblioteki: strona biblioteki w formie bloga (2011), w którym m.in. zamieszczono alfabetyczny spis księgozbioru, recenzje polecanych książek itp. oraz aktualności- https://parishbook.wordpress.com
2) Strona na FACEBOOK-u
https://www.facebook.com/bibliotekaparafialnaNML/
gdzie zamieszczane są ciekawe artykuły i bieżące informacje.
W minionym roku kontynuowano spotkania
Dyskusyjnego Klubu Seniora -DKS

Wybrane tematy spotkań DKS

– 11.01 Powitanie Nowego Roku 2019
– 25.01 Objawienie Św. Jana. Czy żyjemy w czasach ostatecznych?
– 08.02 „Anioł Pański Stróż Polski” film
– 22.02 „Zerwany kłos” film
– 22.03 „Exodus odc.3 Mojżesz” film
– 12.04 „Exodus odc.4 Plagi” film
– 08. 05 Wspomnienie o ks. Sobocie (kompozycja Pieśń o Nowym Mieście”
– 14.06 „Alicji Lenczewskiej spotkanie z Jezusem” film
– 28.06 „ Iskra z Polski przygotuje świat na przyjście Jezusa” film
– 12.07 Podsumowanie dwuletniej działalności DKS
– 11.10 Idziemy na wybory? Dyskusja
– 08.11 Wspominamy naszych zmarłych
– 06.12 Kim był św Mikołaj. Biografia