SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PARAFIALNEJ W ROKU 2018

I. Organizacja biblioteki

Biblioteka nadal prowadzona jest na zasadzie wolontariatu i czynna jest 4 godziny tygodniowo:
środa 9-11 i piątek 16-18.
W roku 2018 czynna dla czytelników była w sumie 166 godzin. Dłuższe przerwy w udostępnianiu: 15.VII-15,VIII urlop; 20.12 -04.01. przerwa świąteczna

II.Księgozbiór

Księgozbiór w minionym roku wzbogacił się o 92 wol. na kwotę 793 złNa koniec roku księgozbiór liczył 3771 wol, a jego wartość to 29769,92 zł.
Struktura zbiorów pozostaje bez zmiany tj. ok.2/3 to książki filozoficzno – religijne, pozostałe powieści i z różnych dziedzin.

III. Czytelnicy i wypożyczenia

Aktualnie z biblioteki korzysta 91 czytelników. Ich aktywność jest różna, od regularnych odwiedzin do sporadycznych wypożyczeń – przeważnie przez uczniówi studentów. Jak na tak dużą parafię jest mało osób zainteresowanych książką katolicką, ale nie tylko bo są też książki literatury pięknej i innych działów.

Podział wg wieku i zajęcia kształtuje się następująco:

do lat 15……………….0       uczeń/student……………………11
16-19 ………………… ..1       prac.umysł………………………..13
20-24…………………… 7       prac.fizycz…………………………. 4
25-44…………………. 19       niezatrud…………………………. 12
45-60…………………. 19       emeryt/rencista……………….   51  pow.60………………  45

W roku sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło 154 czytelników, którzy wypożyczyli 234 książek (90 powieści + 144 z różnych działów, z przewagą religijnych )

IV. Działalność kulturalna

1) Promocja biblioteki: strona biblioteki w formie bloga (2011), w którym m.in. zamieszczono alfabetyczny spis księgozbioru, recenzje polecanych książek itp. oraz aktualności- https://parishbook.wordpress.com
2) Strona na FACEBOOK-u https://www.facebook.com/bibliotekaparafialnaNML/
gdzie zamieszczane są ciekawe artykuły i bieżące informacje.
W minionym roku kontynuowano spotkania
Dyskusyjnego Klubu Seniora –DKS
W sumie odbyło się 18 spotkań.
Tematy spotkań 2018:
– 12.01 Spotkanie Noworoczne
– 26.01 Czytanie Pisma św: Dz.Ap. 10/34-48 i 11/1-18
– 09.02 Catharina Rivas „O Mszy św.”-film
– 23.02 – „ – – „ – „O Najświętszym Sakramencie”
– 09.03 „Exodus” I-II Rekolekcje ks. Michała                    
Rogozińskiego – film
– 23.03 „Ja jestem” – film o obchodach Triduum                                     
Paschalnego  w Jerozolimie
– 06.04 „Historia Objawień MB w Łąkach Bratiańskich                   wg.     
opisu z 1880 roku
– 20.04 „Kaplice w dekanacie nowomiejskim” -historia
– 11.05 Świadectwo nawrócenia wnuka Chomeiniego –                   film
– 01.06 „Nienawiść” film. Dyskusja
– 15.06 „Cud w mieście Barnauł na Syberii”
– 29.06 „O św. Józefie”- modlitwa z ok. 50r. n.e.
– 14.09 „Historia odnalezienia Krzyża
Świętego”(św.Helena)
– 12.10 Przekaz Boga Ojca do Williama Castellia-
sierpień’18
– 26.10 Rozmowy nt wyborów samorządowych
– 09.11 Medjugorje- przekaz 25.10 i 02.11.2018
– 23.11 „Historia Nowego Miasta”- przeglądanie
             albumów o przeszłości NML i dyskusja
– 14,12 Spotkanie Wigilijne