DZIEJE WIELKIEGO PONTYFIKATU JANA PAWŁA II

Biblioteka wzbogaciła się o serię albumów pod w/w tytułem. Więcej informacji o wydawnictwie na stronie:     http://www.bialykruk.pl/category.php?cid=95&PHPSESSID=ab88dc230953941e8f17a5b511c88948