UTW – Prezentacja multumedialna

Dziś 16.12.2013 na zajęciach z historii na UTW w ramach tematu „Postacie  Ziemii Nowomiejskiej” , studenci poznali  życie i działalność duszpasterską ks. Jana Ewertowskiego (1660-1740). Prezentacja multimedialna przygotowana została przez bibliotekę.