SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PARAFIALNEJ W 2019 ROKU

I. Organizacja biblioteki
Biblioteka, prowadzona na zasadzie wolontariatu od 2007 roku, czynna jest 4 godziny tygodniowo:
środa 9-11 i piątek 16-18.
W roku 2019 czynna dla czytelników była w sumie 166 godzin.

II.Księgozbiór
Księgozbiór w minionym roku wzbogacił się o 75 wol. na kwotę 457,40zł.
Na koniec roku księgozbiór liczył 3856 wol, a jego wartość to 30227,32zł.
Struktura zbiorów pozostaje bez zmiany tj. ok.2/3 to książki filozoficzno – religijne, pozostałe powieści i z różnych dziedzin.

III. Czytelnicy i wypożyczenia

Aktualnie z biblioteki korzysta 97 czytelników. Ich aktywność jest różna, od regularnych odwiedzin do sporadycznych wypożyczeń – przeważnie przez uczniów
i studentów. Jak na tak dużą parafię jest mało osób zainteresowanych książką katolicką, ale nie tylko, bo są też książki literatury pięknej i innych działów.

Podział wg wieku i zajęcia kształtuje się następująco:

do lat 15………………. 2 uczeń/student……………………11
16-19 ………………… ..1 prac.umysł……………………….15
20-24…………………… 8 prac.fizycz…………………………6
25-44…………………. 19 niezatrud………………………….12
45-60…………………. 20 emeryt/rencista………………. 53
pow.60……………….. 47

W roku sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło 172 czytelników, którzy wypożyczyli 263 książek (66 powieści + 197 z różnych działów, z przewagą religijnych ). W porównaniu z rokiem 2018

IV. Działalność kulturalna

1) Promocja biblioteki: strona biblioteki w formie bloga (2011), w którym m.in. zamieszczono alfabetyczny spis księgozbioru, recenzje polecanych książek itp. oraz aktualności- https://parishbook.wordpress.com
2) Strona na FACEBOOK-u
https://www.facebook.com/bibliotekaparafialnaNML/
gdzie zamieszczane są ciekawe artykuły i bieżące informacje.
W minionym roku kontynuowano spotkania
Dyskusyjnego Klubu Seniora -DKS

Wybrane tematy spotkań DKS

– 11.01 Powitanie Nowego Roku 2019
– 25.01 Objawienie Św. Jana. Czy żyjemy w czasach ostatecznych?
– 08.02 „Anioł Pański Stróż Polski” film
– 22.02 „Zerwany kłos” film
– 22.03 „Exodus odc.3 Mojżesz” film
– 12.04 „Exodus odc.4 Plagi” film
– 08. 05 Wspomnienie o ks. Sobocie (kompozycja Pieśń o Nowym Mieście”
– 14.06 „Alicji Lenczewskiej spotkanie z Jezusem” film
– 28.06 „ Iskra z Polski przygotuje świat na przyjście Jezusa” film
– 12.07 Podsumowanie dwuletniej działalności DKS
– 11.10 Idziemy na wybory? Dyskusja
– 08.11 Wspominamy naszych zmarłych
– 06.12 Kim był św Mikołaj. Biografia

DKS TRWA

     ZERWANY KŁOS
W czwartek 28 lutego spotkanie DKS odbyło się nietypowo. U mnie w domu z okazji „tłustego czwartku” były pączki i kawa. Powód był jednak inny. W planie było obejrzenie filmu na DVD „Zerwany kłos”. Film podobał się, było wzruszenie a także przypomnienie losów i tragicznej śmierci Karoliny Kózkówny.

Jak wynika ze wstępnych ocen, zdarzył się cud niezbędny do kanonizacji bł. Karoliny Kózkówny – poinformował ks. prof. Janusz Królikowski. Zdaniem teologa, „w najbliższym czasie proces kanonizacyjny będzie mógł przebiegać dalej i zmierzać do szczęśliwego finału”. Tymczasem jutro rozpoczynają się obchody 25. rocznicy beatyfikacji bł. Karoliny, ich program zaprezentowano dziś w Warszawie.

Według ks. prof. Królikowskiego, spośród Polaków beatyfikowanych przez Jana Pawła II, najbardziej rozwija się kult bł. Karoliny Kózkówny. W sanktuarium w Zabawie odnotowuje się łaski otrzymane za jej wstawiennictwem, wielu wiernych co miesiąc uczestniczy w Drodze Krzyżowej śladami jej męczeństwa.
– Na przykład dziś, w czasie gdy prowadzimy konferencję, sanktuarium bł. Karoliny odwiedzają trzy pielgrzymki, a rocznie przyjeżdża 50 tys. osób – powiedział kustosz ks. Zbigniew Szostak. Poinformował też, że w piątek 18 maja rozpoczną się obchody 25. rocznicy beatyfikacji bł. Karoliny. Będą się one odbywać pod hasłem „25 lat z bł. Karoliną”, by zwrócić uwagę na to, jak inspiruje ona życie współczesnych.
Mówiąc o rozwoju kultu błogosławionej, kustosz sanktuarium przypomniał, że już za życia mówiono o niej, iż jest to „pierwsza dusza do nieba”, „anioł”, a ówczesny proboszcz mawiał, że to jego „prawa ręka życia duszpasterskiego”. Obecnie wierni modlą się o kanonizację bł. Karoliny.
Zdaniem ks. prof. Królikowskiego, święci niosą przesłanie dla wierzących. – Bł. Karolina od dzieciństwa na poważnie obrała sobie świętość za cel życia, poprzez realizowanie codziennych obowiązków. To przykład młodej dziewczyny, która ma jasny cel w życiu – mówił teolog. Zwrócił uwagę, że „tylko święty jest zdolny, by przyjąć męczeństwo”. – Męczeństwo nie rodzi się przypadkiem, ale jest zwieńczeniem dojrzałego życia chrześcijańskiego – dodał.
Obchody 25. rocznicy beatyfikacji bł. Karoliny rozpoczną się w piątek 18 maja o godz. 15.00. Tak jak każdego 18. dnia miesiąca, zostanie odprawiona Droga Krzyżowa szlakiem jej męczeństwa.
Bł. Karolina Kózkówna urodziła się 2 sierpnia 1898 r. w miejscowości
Wał-Ruda. Wychowała się w wielodzietnej i religijnej rodzinie. 18 listopada 1914 r. broniąc się przed gwałtem zginęła w lesie z rąk rosyjskiego żołnierza. Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną podczas wizyty w Tarnowie 10 czerwca 1987 r. Jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz od 2002 r. Ruchu Czystych Serc, a także szkolnych kół Caritas.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PARAFIALNEJ W ROKU 2018

I. Organizacja biblioteki

Biblioteka nadal prowadzona jest na zasadzie wolontariatu i czynna jest 4 godziny tygodniowo:
środa 9-11 i piątek 16-18.
W roku 2018 czynna dla czytelników była w sumie 166 godzin. Dłuższe przerwy w udostępnianiu: 15.VII-15,VIII urlop; 20.12 -04.01. przerwa świąteczna

II.Księgozbiór

Księgozbiór w minionym roku wzbogacił się o 92 wol. na kwotę 793 złNa koniec roku księgozbiór liczył 3771 wol, a jego wartość to 29769,92 zł.
Struktura zbiorów pozostaje bez zmiany tj. ok.2/3 to książki filozoficzno – religijne, pozostałe powieści i z różnych dziedzin.

III. Czytelnicy i wypożyczenia

Aktualnie z biblioteki korzysta 91 czytelników. Ich aktywność jest różna, od regularnych odwiedzin do sporadycznych wypożyczeń – przeważnie przez uczniówi studentów. Jak na tak dużą parafię jest mało osób zainteresowanych książką katolicką, ale nie tylko bo są też książki literatury pięknej i innych działów.

Podział wg wieku i zajęcia kształtuje się następująco:

do lat 15……………….0       uczeń/student……………………11
16-19 ………………… ..1       prac.umysł………………………..13
20-24…………………… 7       prac.fizycz…………………………. 4
25-44…………………. 19       niezatrud…………………………. 12
45-60…………………. 19       emeryt/rencista……………….   51  pow.60………………  45

W roku sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło 154 czytelników, którzy wypożyczyli 234 książek (90 powieści + 144 z różnych działów, z przewagą religijnych )

IV. Działalność kulturalna

1) Promocja biblioteki: strona biblioteki w formie bloga (2011), w którym m.in. zamieszczono alfabetyczny spis księgozbioru, recenzje polecanych książek itp. oraz aktualności- https://parishbook.wordpress.com
2) Strona na FACEBOOK-u https://www.facebook.com/bibliotekaparafialnaNML/
gdzie zamieszczane są ciekawe artykuły i bieżące informacje.
W minionym roku kontynuowano spotkania
Dyskusyjnego Klubu Seniora –DKS
W sumie odbyło się 18 spotkań.
Tematy spotkań 2018:
– 12.01 Spotkanie Noworoczne
– 26.01 Czytanie Pisma św: Dz.Ap. 10/34-48 i 11/1-18
– 09.02 Catharina Rivas „O Mszy św.”-film
– 23.02 – „ – – „ – „O Najświętszym Sakramencie”
– 09.03 „Exodus” I-II Rekolekcje ks. Michała                    
Rogozińskiego – film
– 23.03 „Ja jestem” – film o obchodach Triduum                                     
Paschalnego  w Jerozolimie
– 06.04 „Historia Objawień MB w Łąkach Bratiańskich                   wg.     
opisu z 1880 roku
– 20.04 „Kaplice w dekanacie nowomiejskim” -historia
– 11.05 Świadectwo nawrócenia wnuka Chomeiniego –                   film
– 01.06 „Nienawiść” film. Dyskusja
– 15.06 „Cud w mieście Barnauł na Syberii”
– 29.06 „O św. Józefie”- modlitwa z ok. 50r. n.e.
– 14.09 „Historia odnalezienia Krzyża
Świętego”(św.Helena)
– 12.10 Przekaz Boga Ojca do Williama Castellia-
sierpień’18
– 26.10 Rozmowy nt wyborów samorządowych
– 09.11 Medjugorje- przekaz 25.10 i 02.11.2018
– 23.11 „Historia Nowego Miasta”- przeglądanie
             albumów o przeszłości NML i dyskusja
– 14,12 Spotkanie Wigilijne